بازگشت به صفحه اصلی
 درباره ما
                  
                                                 

1-محمدرضا الماسی                                                                2-عباس الماسی

متولد سال 1345  قم                                                                متولد 1367 قم

از11 سالگی با خرید یک جفت قناری                                            از بچگی با قناری آشنایی داشته

به پرورش قناری پرداخته و در پرورش                                         و در کنار پدر آموزش جهت پرورش

انواع قناری مهارت دارند فوق لیسانس                                          انواع مختلف قناری را دیده فوق لیسانس

الهیات از دانشگاه تهران واکنون مدرس                                        حقوق و اکنون مشغول به تحصیل  می باشند

 می باشند

آدرس ایمیل : qomcanary@yahoo.co.uk 

آدرس سایت :  www.qomcanary.com    

شماره های تماس : 09125510649-09191975776- 09333282800